Avboking/Ombokning

Regler för avbokning/ombokning och missad tid

 

Avbokning/Ombokning ska ske senast 24 timmar innan behandling annars debiteras du fullt pris!
Kommer du 15 min för sent eller mer till din bokade behandling så har DU missat din tid.
De behandlingar som vi bokar vid avtalstillfället är de som jag erbjuder och som du betalar för.

 

Varför debiteras du?

När DU beställer tid för behandling hos MIG så gör VI ett muntligt avtal.


Jag (säljaren) förbinder mig att reservera tiden för just DIG (köparen) och inte sälja tiden till någon annan.
DU förbinder dig att komma till mig vid denna i förväg överenskommen tid och köpa behandlingen.
Så länge DU inte avbeställer tiden senast 24 timmar innan så kan jag inte sälja tiden till någon annan.

 

Som egen företagare är varje behandling en del av min inkomst, kommer du inte får jag ingen lön.
Du skulle inte heller acceptera att tvingas vara på din arbetsplats utan att få lön.
Därför måste DU betala för behandling/tiden även om du inte kommer.

 

Du kan inte utan förvarning komma på en bokad tid och vilja ha fler behandlingar eller bara hälften av det du beställt från början. Jag sätter av tid speciellt för varje behandling och kund. Jag kan inte trolla och göra en behandling på 15 min som normalt tar 45 min. Jag drar aldrig ut på tiden så att det påverkar nästa kund, det är inte deras fel att DU är sen och därför skall de inte heller bli lidande.

 

Tack för ömsesidig respekt

/Din Hudterapeut